Trang chủ Blog

Cả về lý luận lẫn thực tiễn trong quá trình đổi mới đều minh chứng một điều là có thể có những thay

Cả về lý luận lẫn thực tiễn trong quá trình đổi mới đều minh chứng một điều là: có thể có những thay đổi từ bên dưới để tác động và góp phần vào sự nghiệp đổi mới chung cho cả đất nước. Như vậy, không phải mọi vấn đề đều phải chờ đợi từ bên trên. Quê hương xứ sở là của mình, học sinh thân yêu là của mình thì trách nhiệm chăm lo, gieo mầm bằng cả trái tim cháy bỏng, bằng tất cả trách nhiệm và lòng tự hào là của mình chứ ai vào đây nữa? Người thầy dù dạy bất cứ bộ môn nào, thì ngoài truyền đạt kiến thức đều cũng có thể lồng ghép vào mỗi tiết học, mỗi buổi sinh hoạt để đốt lên ngọn lửa khát vọng cho học sinh của mình. Người thầy phải giúp cho các em có một niềm tin rằng: “Người khác có thể thì tôi cũng có thể“. Nhưng trước khi “đốt lên ngọn lửa khát vọng cho học sinh của mình“ thì chính người thầy cũng cần “đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết trong chính trái tim mình“!
18/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *