Trang chủ Blog

Bài viết 05/2017

Tình gà - phần 4

 Những kẻ mù quán vì yêu thường liều mạng, điều đó thật đúng với tình huống mà tôi chứng kiến sau đây, thừa lúc anh trống nòi đang “phỡn chí” đuổi theo con cào cao đang nhảy trối chết về một góc vườn, gà tre ta xáp lại gần cô vợ, xòe cánh nghiên mình định giở trò “bẻ liễu trộn đào”. Than ôi! Vũ khúc hoan lạc vẫn chưa diễn trọn thì anh chồng linh tính có diều gì bất ổn...

Tình gà - phần 3

Xong chuyện làm no cái bầu diều, lũ gà cũng có nhu cầu nghỉ ngơi như loài người nên con nào cũng tìm một chỗ nằm lim dim. Phía trái nhà ba tôi có trồng một cây nhãn, do bị ‘rợp” bóng nên không ra trái cho dù được trồng khá lâu. Chị mái nòi tót lên một cháng ba cách mặt đát khoảng một mét, yên vị ở đó đợi bữa ăn chiều. gà yêu ở đâu là ta ở đó… gà tre ta nhất định không xa gà...