Trang chủ Blog

Bài viết 02/2017

Vì sao ta hôn nhau - Phần 3

Hành vi này có thể đã tiến hóa theo thời gian, vì nó được coi như công cụ giúp con người tìm ra đối tượng bạn tình thích hợp, từ việc ái ân, hay ít ra là sự hấp dẫn giới tính riêng, mà chủ thể hoàn toàn không ý thức được. Theo chuyên gia linh trưởng Frans B. M. de Waal (Đại học Emory) con người đã may mắn kế thừa những nụ hôn cháy bỏng từ tổ tiên linh trưởng, đặc biệt ở loài khỉ...